Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe

Francepol Sp z o.o.


KRS: 0000114680
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gosp. KRS-u,
Kapitał zakładowy: 506 000 zł
NIP: PL7270125287

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe

Cytropol Sp z o.o.


KRS: 0000264471
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gosp. KRS-u,
Kapitał zakładowy: 400 000 zł
NIP: PL9291009251